GUK elkartean ere ez dugu militanterik ez kuotarik, norberaren egoera ekonomikoa desberdina da eta. Baina autofinantziazioa dugu. Gainera, egutera bezain finantziazio argia, gardentasuna atalean ikus dezakezun moduan.

Pertsona eta talde askoren lanari esker hazten ari da GUK. Hala ere, diru premia sentitzen hasiak gara. Hori dela eta, zure aukeren arabera, laguntza ekonomikoa eskatzera behartuta gaude.

DIRU LAGUNTZA:

Diru sarrera edo transferentzia gure ondoko kontu hauetara egin dezakezu. Ohar zaitez pertsonako 1.000 € baino gehiago ez dela onartuko eta auditoria dela eta kontzeptu atalean zure izena, deiturak eta NAN agertu behar direla .

Triodos Bank (Banca Etikoa) :

ES40 1491 0001 2721 4335 1928

Laboral kutxa :

ES89 3035 0243 01 2430018590

 

GUKen eta luguntzailearen arteko erlazioa: GUKen eta luguntzailearen arteko erlazioa: Dohaintzan emateak ez du esan nahi laguntzailearen eta GUKen artean atxikitzerik dagoenik; ez eta laguntzailea ezer bihurtzen denik ez bazkide, ez afiliatu ez eta jarraitzaile ere. Era berean, inskripzioa onesteko dagoen elkartearekin ez du inolako eskubiderik eta ez dago ez estatutuak ez barne arautegiak ezertan behartuta. Bere dohaina ‘’dohaintza pribatutzat’’ hartuko da. Hau da, ez da bazkideen, afiliatuen, edo jarraitzaileen kuotatzat hartuko ondoko lege hauetan adierazten den moduan: martxoaren 22ko 1/2002 lege organikoa elkartzeko eskubidea arautzen duena eta uztailaren 4ko 8/2007 lege organikoa alderdi politikoak finantziazioa arautzen duena.